Privacyverklaring

DLS Design B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

DLS Design B.V.
van Rietlaan 16
3461 HW Linschoten
+31 348448098
Nederland

KVK 72856866
BTW 
NL857075263B01


DLS Design respecteert uw privacy en doet er alles aan om u zo prettig mogelijk, maar vooral ook zo veilig mogelijk, te laten winkelen op onze websites.

DLS Design zal met veel zorg omgaan met de gegevens die u ons beschikbaar stelt. De door u ingevoerde persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven of verkocht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DLS Design verwerkt persoonsgegevens, doordat u als klant gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres 

  
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via onze customer service, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DLS Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen,
  • De klant te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • De klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • De klant de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en bestelhistorie in te kunnen zien,
  • Een verlanglijst aan te maken,
  • Om bestelde goederen en diensten bij de klant af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming
DLS Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DLS Design) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DLS Design bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens van een klant zolang de klant een account bij ons heeft. Zo kan de klant, zolang deze een account heeft bij DLS Design, bestellingen doen welke DLS Design kan uitleveren. Daarnaast kan de klant zijn of haar koophistorie inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden
DLS Design verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. DLS Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DLS Design maakt gebruik van cookies . Bij het betreden van de website ook een melding van gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een klant heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kan zelf gedaan worden via het persoonlijke account. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door ons bedrijf. De persoon heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid: dit betekent dat bij ons een verzoek ingediend kan worden, om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een derde, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze customer service. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

DLS Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. DLS Design wilt u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DLS Design neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via de customer service.

 

 

Waar ben je naar op zoek?

Je winkelmandje

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods